HİZMET ALANLARI

Varlık Hizmetleri: Varlık Yönetim Şirketleri (VYŞ), BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu) tarafından Bankalar Kanunu çerçevesinde düzenlenmekte ve denetlenmektedir. Türkiye'de, BDDK tarafından faaliyet izni almış olan 10 Varlık Şirketi bulunmaktadır. Plato Finansal bu Varlık Şirketleri’nden biri olan İstanbul Varlık’ın iştirakidir.

Plato Finansal’ın sektörün diğer hizmet sağlayıcılarından farkı vaat ettiği hizmettir. Hizmet anlayışımızda her zaman çözüme yönelik, borçluya alternatif ödeme kanalları yaratarak, borçlunun şartlarına uygun seçenekler sunmaya çalışan bir anlayış vardır. Kısa vadeli çözümler ve karlar yerine uzun ve istikrarlı ilişkiler kurmaya odaklanır. Vade ve miktar söz konusu olduğunda esnek koşullar sunar, borçlunun geliriyle orantılı cazip kampanyalarla süreci destekler, en önemlisi borçluyu dinler ve gerektiği takdirde şartlarımızı yenilemekten kaçınmayız. 

Bu güvene dayalı uzun süreli ilişkileri aynı şekilde servis hizmeti sunduğumuz müşterilerimizle de kurarız. Tahsilat yapılmadan müşterilerimize masraf sunmaz, operasyonel yüklerini azaltmanın yanı sıra bilişim hizmetleri, raporlama, ara kararlar gibi fonksiyonlarda da bütün yükünü alırız. Böylece müşterilerimizi idari ve finansal yüklerinden kurtarır, bu süreçler üzerindeki kontrollerinin artmasını sağlar ve her basamakta sunduğumuz detaylı raporlarla ortak kararlar alarak ilerleriz. 

Plato Finansal sunduğu hizmetle tahsilât süreçlerini geliştirirken, hizmet verilen kurumun kurumsal kimliğine gözen gösterir ve tüm kanunlara son derece önem verir. Bu durumun garantisi holding şirketimiz olan Ünlü&Co.’nun uymakla yükümlü olduğu BDDK, Merkez Bankası, SPK gibi ulusal, FSA, SAP gibi uluslar arası finansa kontrol ve denetleme organizasyonlarının incelemelerinden eksiksiz olarak geçme gerekliliğidir. 

Başarı oranlarını yüksek tutmak ve karşılaşılan zorlukları en aza indirmek için şirketimizde devamlı projeler üretilmektedir. Bunlardan bazıları; Borçluya özel kampanyalar oluşturmak, kullanıcı önyüzlerini iyileştirmek, süreçlerin yazılım bacağını hızlandırmak ve daha iyi bir alt yapı oluşturmak, santral alt yapısını iyileştirmek, çalışan profilini sürekli daha iyiye doğru yükseltmek….vb. Plato’da projeler hiçbir zaman durmaz ve çalışmalar, daha hızlı, daha güvenilir, daha verimli hizmet için her zaman devam eder.