İNSAN KAYNAKLARI
i.k-politikamiz

İşe alım sürecinde doğru işe doğru insanları yerleştirmekten başlayarak, şirketimiz içerisinde performans yönetimi, rotasyon, proje süreçleriyle yüksek potansiyelleri seçmek, kişinin yetkinliklerine uygun kariyer planlamaları yapmak ve gelişimini sağlamak, koçluk görüşmeleri ile çalışanları birebir tanımak, bütün çalışanlara takım ruhunu ve müşteri odaklılığı aşılamak temel politikamızdır. 

Çalışan profilimiz; Değişim ve gelişime açık, başarı motivasyonu yüksek, ekip çalışmasına takım ruhuna inanan, kaynaklarını ve zamanı doğru kullanan ve aynı zamanda sosyal sorumluluk duyarlılığı yüksek insan kaynağıdır. 

İnsan Kaynakları politikamızı belirleyen unsurlar bu anlayışla oluşturulmuştur: 

1. Verimlilik
Çalışanımızın fiziksel ve düşünsel gücünden en yüksek düzeyde yararlanmayı ve elde edilen verimli çalışma temposunu sürekli kılmak isteriz. Sizlerin performansını pozisyonunuza özel kriterlerle değerlendirerek, kendisinizi geliştirmenizi ister, başarıyı ve mükemmelliği teşvik eden ve ödüllendiren bir kurum ortamı yaratırız. 

2. Eşitlik
Çalışanlarımız arasında hiçbir ayırım gözetmeksizin işe alımdan uzaklaştırmaya kadar eşitlik ilkesine uygun ve yansız bir tutum sergileriz. İşe alımdan itibaren tüm çalışanlara yeteneklerini ve becerilerini kullanabilecekleri ve geliştirebilecekleri mesleki ortam ve koşullar sağlar, fırsat eşitliği sunarız. 

3. İnsancıl Davranış – Aile Ortamı
Ekip ortamı ve başarısını teşvik ederken, bireye de saygı gösteririz. Ekonomik kazançların yanında, çalışanlarının gereksinimlerinde destek olur, mesleki bilgilerini arttırmada yol gösteririz. Yaşam kalitesini yükseltmek, güvenliği sağlamak, kişilerarası ilişkileri geliştirmek, kurumsal bağlılığı güçlendirmek ve yönetsel becerileri geliştirmek için eğitimler ve koçluk veririz. 

4. Açıklık
IK’nın başarısı büyük ölçüde açıklık ilkesine bağlıdır. Uygulamaların oluşturulmasında olduğu kadar uygulanmasında da tüm çalışanların destek ve katkısı ancak açıklık ilkesinin benimsenmesiyle mümkün olacaktır. Bu ilkenin uygulanması için yazılı ve sözlü açıklamalar yapar, alınan kararların çalışan tarafından içselleştirilmesini sağlarız. 

5. Güvence İlkesi
Çalışan, ağır bir kusur işlemedikçe işini, statüsünü ve bunlara bağlı diğer haklarını yitirmeyeceğinden emin olmalıdır. Her an işini kaybetme korkusu içinde bulunan bir çalışandan verimli bir hizmet beklenemez. Bu nedenle biz çalışana, her türlü kuşkudan uzak, güven içinde bir çalışma ortamı hazırlar, geleceğine ekonomik ve sosyal yönden güvenle bakabilmesini sağlarız. 

6. Gizlilik
Çalışan dosyalarının, kişiye özel bilgilerinin (ücret, ailevi bilgiler..vb) gizli tutulmasını sağlarız. IK ile paylaşılan şeyler IK’da kalır.