İNSAN KAYNAKLARI
i.k-politikamiz

İşe alım sürecinde doğru işe doğru insanları yerleştirmekten başlayarak, şirketimiz içerisinde performans yönetimi, rotasyon, proje süreçleriyle yüksek potansiyelleri seçmek, kişinin yetkinliklerine uygun kariyer planlamaları yapmak ve gelişimini sağlamak, koçluk görüşmeleri ile çalışanları birebir tanımak, bütün çalışanlara takım ruhunu ve müşteri odaklılığı aşılamak temel politikamızdır. 

Çalışan profilimiz; Değişim ve gelişime açık, başarı motivasyonu yüksek, ekip çalışmasına takım ruhuna inanan, kaynaklarını ve zamanı doğru kullanan ve aynı zamanda sosyal sorumluluk duyarlılığı yüksek insan kaynağıdır. 

İnsan Kaynakları politikamızı belirleyen unsurlar bu anlayışla oluşturulmuştur: 

1. Verimlilik
Çalışanımızın fiziksel ve düşünsel gücünden en yüksek düzeyde yararlanmayı ve elde edilen verimli çalışma temposunu sürekli kılmak isteriz. Sizlerin performansını pozisyonunuza özel kriterlerle değerlendirerek, kendisinizi geliştirmenizi ister, başarıyı ve mükemmelliği teşvik eden ve ödüllendiren bir kurum ortamı yaratırız. 

2. Eşitlik
Çalışanlarımız arasında hiçbir ayırım gözetmeksizin işe alımdan uzaklaştırmaya kadar eşitlik ilkesine uygun ve yansız bir tutum sergileriz. İşe alımdan itibaren tüm çalışanlara yeteneklerini ve becerilerini kullanabilecekleri ve geliştirebilecekleri mesleki ortam ve koşullar sağlar, fırsat eşitliği sunarız. 

3. İnsancıl Davranış – Aile Ortamı
Ekip ortamı ve başarısını teşvik ederken, bireye de saygı gösteririz. Ekonomik kazançların yanında, çalışanlarının gereksinimlerinde destek olur, mesleki bilgilerini arttırmada yol gösteririz. Yaşam kalitesini yükseltmek, güvenliği sağlamak, kişilerarası ilişkileri geliştirmek, kurumsal bağlılığı güçlendirmek ve yönetsel becerileri geliştirmek için eğitimler ve koçluk veririz. 

4. Açıklık
IK’nın başarısı büyük ölçüde açıklık ilkesine bağlıdır. Uygulamaların oluşturulmasında olduğu kadar uygulanmasında da tüm çalışanların destek ve katkısı ancak açıklık ilkesinin benimsenmesiyle mümkün olacaktır. Bu ilkenin uygulanması için yazılı ve sözlü açıklamalar yapar, alınan kararların çalışan tarafından içselleştirilmesini sağlarız. 

5. Güvence İlkesi
Çalışan, ağır bir kusur işlemedikçe işini, statüsünü ve bunlara bağlı diğer haklarını yitirmeyeceğinden emin olmalıdır. Her an işini kaybetme korkusu içinde bulunan bir çalışandan verimli bir hizmet beklenemez. Bu nedenle biz çalışana, her türlü kuşkudan uzak, güven içinde bir çalışma ortamı hazırlar, geleceğine ekonomik ve sosyal yönden güvenle bakabilmesini sağlarız. 

6. Gizlilik
Çalışan dosyalarının, kişiye özel bilgilerinin (ücret, ailevi bilgiler..vb) gizli tutulmasını sağlarız. IK ile paylaşılan şeyler IK’da kalır.

İşe Alım Sürecimiz

Seçme ve yerleştirme uygulamalarının amacı, insan kaynakları vizyonu doğrultusunda, şirketin gelecekte de kalıcılığını sağlayacak ve başarısını sürdürecek, iş için gerekli bilgi, beceri ve yetkinliğe sahip kişileri seçmek ve bünyemize kazandırmaktır. 

Seçme ve Yerleştirme Sürecimiz 
• İşe alımlar, insan kaynakları planları çerçevesinde ve şirketimiz ihtiyaçları doğrultusunda yapılır. 
• Adaylar, açık pozisyonlar için şirketimize, kariyer portalları aracılığıyla ulaşabilirler.
• Şirketimizin iş ilanları Kariyer.net, Yenibiriş.com websitelerinde çıkmaktadır.
• Toplu İşe Alım'la alınan Tahsilat Uzmanı pozisyonu hariç, şirketimize başvuruda bulunan ve ilgili pozisyonun gerektirdiği temel gerekliliklere sahip olan adaylar pozisyonlarına göreaşağıdaki süreçlerden geçerler:
– Birebir yetkinlik bazlı mülakatlar
– Pozisyonla ilgili vaka çalışmaları
– Yetenek ve yetkinlik testleri
– Bölüm yöneticisiyle tanışma
– Referans kontrolleri
– Teklif Süreci 

İşe Alım gerçekleştikten sonra; 
Çalışan Plato Finansal'a giriş niteliğinde bir Oryantasyon'a katılır. Bu oryantasyonda şirketin vizyon, hedef ve stratejilerini, uygulamalarını, bölümler arası ilişkileri ve süreçleri öğrenip bölümüne yönlendirilir. Pozisyonuna özel gerekli eğitimler ve rotasyon bölümü ve IK tarafından gerçekleştirilir. Gerektiği takdirde, yapılan ihtiyaç analizlerine göre şirket dışında eğitimler sağlanır. 

İşe alım gerçekleştikten sonra;
Tahsilat Uzmanlığı Eğitim İçeriği
Tahsilat Süreçleri, 
Genel Hukuk, 
Operasyonel Süreçler, 
Sistem ve 
Tahsilat Teknikleri Modülleri 
Eğitimler simülasyonlar ile desteklenerek, çağrıya geçmeden önce tahsilat uzmanına tüm aşamalar öğretilir, iş başı dönemine tam hazırlık sağlanır. 

Çalışanın poziyonu ne olursa olsun aşağıdaki özellikleri barındırmasını bekleriz:
Sonuç, katkı odaklılık
Takım çalışmasına katkınlık
Iyi iletişim becerileri
Uyum
Adaptasyon ve özdisiplin
Müşteri odaklılık
Öğrenmeye ve gelişime açık olma
İşini daha iyi yapmakta istekli olma

Performans Yönetimi
Plato’da performans yönetimi bütün şirket içinde pozisyona bağlı olarak çalışan performansını en üst seviyeye çıkarmak ve bu seviyeyi objektif ve belirlenmiş kriterlere göre değerlendirmek üzere kurulmuştur. 
Hedefleri aylık olarak belirlenen Tahsilat Uzmanları hariç bütün bölümlerin her çeyrek yılda belirlenen hedefleri ve bu hedeflerin ilerleme ve ölçüm süreçleri vardır. Bütün bölümlerin prim sistemiyle çalıştığı Plato Finans’ta primler aylık ya da üç aylık olarak performans notları temel alınarak verilir. Smart Hedefler ve Operasyonel Model Boyutları temel performans prensiplerimizdir.


Bütün çalışanlardan hedeflerinin sonuçlarında aşağıdaki getirileri bekleriz:
• Ölçülebilir, somut katkı
• İşle alakalı, işi ve şirketi bir adım ileriye taşıyacak fikir ve projeler
• Bölümler ve kişiler arası işbirliği
Uygulanabilir stratejiler
Müşteri ve tahsilat odaklılık

Plato’da Tahsilat Uzmanı Olmak
• Kurumsal çerçevede faaliyet gösteren şirketimiz; prim, maaş ve diğer ödemeleri zamanında gerçekleşir.
• Plato’da Tahsilat Uzmanı performansına göre primlendirilir ve primlendirme tarafında bir kısıtlama olmadığından performansı arttıkça primi tutarı artar.
• Tahsilat elde etme oranımız rakiplerimizin oranlarından %30 daha fazladır.
• Destek ekiplerimizin sağladığı datalar ile tahsilat uzmanlarına extra işlerle uğraşmadan tahsilata odaklı çalışma şekli sağlanır.
• Adaletli performans sistemi ile eşit değerlendirmeler gerçekleştirilir.
• Analiz ve segmente edilmiş datalar sağlanarak tahsilat başarısı arttırılır.
• Tüm ekipler sürekli eğitimlerle desteklenerek tahsilat süreçlerine katkıda bulunulur.
• Sistem ve süreçlerimiz; yönetim değil, borçlu ve tahsilat uzmanı bakış açısı ile dizayn edilir.

Eğitim - Koçluk

Plato'da İnsan Kaynakları'nın başlıca görevi 'Çalışanına Dokunabilmektir'. Rutinde ya da ihtiyaç dahilinde ilerletilen tüm süreçler çalışanın Plato'da daha mutlu ve verimli olması üzerinedir. Çalışandan en fazla performans ve sürekli yenilik bekleyen bir şirket olarak bunu sunmak da görevlerimizden biridir. 

Eğitim;
• Eğitimin amacı çalışanlarımızın; 

– Görevlerini daha etkin bir şekilde yapabilmelerine imkan tanımak, – Mesleki yetkinlik, bilgi ve becerilerini arttırmak ve geliştirmek, – Bu bilgi ve becerileri davranışa dönüştürerek, işletmeye artı değer katmasını sağlamaktır. 

Eğitim Departmanımız, tüm çalışanların kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla, kariyer planlarına uygun eğitim programları düzenler. Eğitim programları, çalışanların görevlerini yaparken karşılaştıkları sorunları en aza indirgemeyi, mesleki bilgi ve becerilerini arttırmak ve yetkinlikler konusunda gelişimlerini sağlamayı hedefler. 

Ayrıca, operasyonel ihtiyaçlara uygun sistem, ürün, servis, ekran vb. konularda teknik eğitimler ve kurumsal müşteriden gelen talepler doğrultusunda anlık eğitimler de verilmektedir. 

• Pozisyon ve ihtiyaç analizlerine göre şirket dışında sistemsel ve kişisel eğitimler de gerçekleştirilir. • İleri Office, Y Kuşağı Eğitimi, Koçluk Eğitimi, Kişisel Gelişim Eğitimleri, Liderlik Eğitimleri bunlardan sadece birkaçıdır. 

Staj İmkanları

Eğitimin hayatını sürdürürken Plato’nun sunduğu staj olanaklarından faydalanabilir, profesyonel iş hayatına ilk adımı atarak önce Plato’yu ve yapılan işi deneyimleme fırsatını yakalayabilir, eğitim hayatından sonra işini garantileyebilirsin.

Çağrı Merkezinde Kariyer

Çağrı Merkezi'nde kariyer fırsatını yakalayabilir, başvuru yaparak, ilgili aşamalardan geçtikten sonra meslek sahibi olabilir, hatta ileride Çağrı Merkezi'nde kariyer planlaması çerçevesinde değerlendirilebilir, edinmiş olduğunuz bilgi ve birikimi, Plato'ya dahil olarak kariyerinize ve Plato'ya artı değer katabilirsiniz. 

Deneyimli Yönetici Kadromuz

Deneyimli yöneticilerimiz ile işin sonuçlarına katkı sağlayacak projelerin içerisinde yer alabilir, onların deneyimlerinden, bilgi ve birimkimlerinden faydalanarak, Plato'da yapılan işi tanıma fırsatını ve kendinizi geliştirme imkanını yakalayabilirsiniz.

Şirketimizde iş imkanları için, özgeçmişinizi insankaynaklari@platofinans.com adresine yollayabilir, kariyer fırsatlarından faydalanabilirsiniz.

Açık pozisyonlarımızdaki güncel ilanlarımız