İNSAN KAYNAKLARI
i.k-politikamiz

İşe alım sürecinde doğru işe doğru insanları yerleştirmekten başlayarak, şirketimiz içerisinde performans yönetimi, rotasyon, proje süreçleriyle yüksek potansiyelleri seçmek, kişinin yetkinliklerine uygun kariyer planlamaları yapmak ve gelişimini sağlamak, koçluk görüşmeleri ile çalışanları birebir tanımak, bütün çalışanlara takım ruhunu ve müşteri odaklılığı aşılamak temel politikamızdır. 

Çalışan profilimiz; Değişim ve gelişime açık, başarı motivasyonu yüksek, ekip çalışmasına takım ruhuna inanan, kaynaklarını ve zamanı doğru kullanan ve aynı zamanda sosyal sorumluluk duyarlılığı yüksek insan kaynağıdır. 

İş Ortaklığı; 250 kişiye yakın çalışan sayımızda 7 kişilik bir IK ekibimiz vardır. Her bölümün kendine ait bir IK ortağı vardır ve bu bölüm çalışanlarının operasyonel işleriyle ilgilenmenin yanı sıra, işe alım, performans yönetimi, verimlilik raporları ve kariyer süreçlerinden de bu 'IK Ortağı' sorumludur. IK Ortakları şirketin iş dinamikleri ve diğer departmanların işleyişi ile beraber ilgilendiği bölümdeki süreçlere, hedeflere ve faaliyetlere son derece hâkimdir. Çalışanlarımıza birebir dokunmanın ve onları anlamanın büyük önem taşıdığı Plato Finansal’da IK, çalışanların en yakınındadır. 

İnsan Kaynakları politikamızı belirleyen unsurlar bu anlayışla oluşturulmuştur: 

1. Verimlilik
Çalışanımızın fiziksel ve düşünsel gücünden en yüksek düzeyde yararlanmayı ve elde edilen verimli çalışma temposunu sürekli kılmak isteriz. Sizlerin performansını pozisyonunuza özel kriterlerle değerlendirerek, kendisinizi geliştirmenizi ister, başarıyı ve mükemmelliği teşvik eden ve ödüllendiren bir kurum ortamı yaratırız. 

2. Eşitlik
Çalışanlarımız arasında hiçbir ayırım gözetmeksizin işe alımdan uzaklaştırmaya kadar eşitlik ilkesine uygun ve yansız bir tutum sergileriz. İşe alımdan itibaren tüm çalışanlara yeteneklerini ve becerilerini kullanabilecekleri ve geliştirebilecekleri mesleki ortam ve koşullar sağlar, fırsat eşitliği sunarız. 

3. İnsancıl Davranış – Aile Ortamı
Ekip ortamı ve başarısını teşvik ederken, bireye de saygı gösteririz. Ekonomik kazançların yanında, çalışanlarının gereksinimlerinde destek olur, mesleki bilgilerini arttırmada yol gösteririz. Yaşam kalitesini yükseltmek, güvenliği sağlamak, kişilerarası ilişkileri geliştirmek, kurumsal bağlılığı güçlendirmek ve yönetsel becerileri geliştirmek için eğitimler ve koçluk veririz. 

4. Açıklık
IK’nın başarısı büyük ölçüde açıklık ilkesine bağlıdır. Uygulamaların oluşturulmasında olduğu kadar uygulanmasında da tüm çalışanların destek ve katkısı ancak açıklık ilkesinin benimsenmesiyle mümkün olacaktır. Bu ilkenin uygulanması için yazılı ve sözlü açıklamalar yapar, alınan kararların çalışan tarafından içselleştirilmesini sağlarız. 

5. Güvence İlkesi
Çalışan, ağır bir kusur işlemedikçe işini, statüsünü ve bunlara bağlı diğer haklarını yitirmeyeceğinden emin olmalıdır. Her an işini kaybetme korkusu içinde bulunan bir çalışandan verimli bir hizmet beklenemez. Bu nedenle biz çalışana, her türlü kuşkudan uzak, güven içinde bir çalışma ortamı hazırlar, geleceğine ekonomik ve sosyal yönden güvenle bakabilmesini sağlarız. 

6. Gizlilik
Çalışan dosyalarının, kişiye özel bilgilerinin (ücret, ailevi bilgiler..vb) gizli tutulmasını sağlarız. IK ile paylaşılan şeyler IK’da kalır.

İşe Alım Sürecimiz

Seçme ve yerleştirme uygulamalarının amacı, insan kaynakları vizyonu doğrultusunda, şirketin gelecekte de kalıcılığını sağlayacak ve başarısını sürdürecek, iş için gerekli bilgi, beceri ve yetkinliğe sahip kişileri seçmek ve bünyemize kazandırmaktır. 

Seçme ve Yerleştirme Sürecimiz 
• İşe alımlar, insan kaynakları planları çerçevesinde ve şirketimiz ihtiyaçları doğrultusunda yapılır. 
• Adaylar, açık pozisyonlar için şirketimize, kariyer portalları aracılığıyla ulaşabilirler.
• Şirketimizin iş ilanları Kariyer.net, Yenibiriş.com websitelerinde çıkmaktadır.
• Toplu İşe Alım'la alınan Tahsilat Uzmanı pozisyonu hariç, şirketimize başvuruda bulunan ve ilgili pozisyonun gerektirdiği temel gerekliliklere sahip olan adaylar pozisyonlarına göreaşağıdaki süreçlerden geçerler:
– Birebir yetkinlik bazlı mülakatlar
– Pozisyonla ilgili vaka çalışmaları
– Yetenek ve yetkinlik testleri
– Bölüm yöneticisiyle tanışma
– Referans kontrolleri
– Teklif Süreci 

İşe Alım gerçekleştikten sonra; 
Çalışan Plato Finansal'a giriş niteliğinde bir Oryantasyon'a katılır. Bu oryantasyonda şirketin vizyon, hedef ve stratejilerini, uygulamalarını, bölümler arası ilişkileri ve süreçleri öğrenip bölümüne yönlendirilir. Pozisyonuna özel gerekli eğitimler ve rotasyon bölümü ve IK tarafından gerçekleştirilir. Gerektiği takdirde, yapılan ihtiyaç analizlerine göre şirket dışında eğitimler sağlanır. 

Toplu Mülakat Süreci:
Şirketimizde Tahsilat Uzmanları’nın alımı Toplu Mülakatlarla gerçekleşir. Pozisyona uygun adaylar veritabanı ve başvurulardan çekildikten sonra toplu olarak şirketimize davet edilirler ve detaylı bir şirket sunumuyla organizasyonumuzu daha iyi anlamaları sağlanır. 
Sonrasında uygulanan yetkinlik testi ile alacakları maaşı da %40’a kadar arttırma şansı sunulur. 
Birebir mülakatlar gerçekleştirildikten sonra olumlu adaylarımızla referans ve teklif süreçlerine girilir. 

İşe alım gerçekleştikten sonra;
Tahsilat Uzmanlığı Eğitim İçeriği
Tahsilat Süreçleri, 
Genel Hukuk, 
Operasyonel Süreçler, 
Sistem ve 
Tahsilat Teknikleri Modülleri 
Eğitimler simülasyonlar ile desteklenerek, çağrıya geçmeden önce tahsilat uzmanına tüm aşamalar öğretilir, iş başı dönemine tam hazırlık sağlanır. 

Çalışanın poziyonu ne olursa olsun aşağıdaki özellikleri barındırmasını bekleriz:
Sonuç, katkı odaklılık
Takım çalışmasına katkınlık
Iyi iletişim becerileri
Uyum
Adaptasyon ve özdisiplin
Müşteri odaklılık
Öğrenmeye ve gelişime açık olma
İşini daha iyi yapmakta istekli olma

Performans Yönetimi
Plato’da performans yönetimi bütün şirket içinde pozisyona bağlı olarak çalışan performansını en üst seviyeye çıkarmak ve bu seviyeyi objektif ve belirlenmiş kriterlere göre değerlendirmek üzere kurulmuştur. 
Hedefleri aylık olarak belirlenen Tahsilat Uzmanları hariç bütün bölümlerin her çeyrek yılda belirlenen hedefleri ve bu hedeflerin ilerleme ve ölçüm süreçleri vardır. Bütün bölümlerin prim sistemiyle çalıştığı Plato Finans’ta primler aylık ya da üç aylık olarak performans notları temel alınarak verilir. Smart Hedefler ve Operasyonel Model Boyutları temel performans prensiplerimizdir.


 

Bütün çalışanlardan hedeflerinin sonuçlarında aşağıdaki getirileri bekleriz:
• Ölçülebilir, somut katkı
• İşle alakalı, işi ve şirketi bir adım ileriye taşıyacak fikir ve projeler
• Bölümler ve kişiler arası işbirliği
Uygulanabilir stratejiler
Müşteri ve tahsilat odaklılık


 

Kariyer Yönetimi
Şirketimizde her çalışanın, uygun koşulları yerine getirdiği takdirde en üst pozisyona dek kariyer yolu açıktır. Plato Finans’ta hiçbir yetkinlik tek başına yeterli değildir, çalışanın iyi olduğu konular eksiklerini telafi etmemekle birlikte şirkete yaklaşımı ve gelişme isteği her şeyden önemlidir.
Bununla beraber kariyer sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıdaki gibidir:
• Her terfi yeni bir mücadelenin başlangıcıdır
• Bir seviyede başarılı olan çalışanlara, başarılı olmak için şans tanınır
• Bir alt seviyede başarı, bir üst seviyede başarıyı garantilemez
• Bir terfiden sonraki 6 ay, bir önceki 6 aydan kesinlikle daha zor geçecektir
• Daha fazla sorumluluk almak; “işi yaparken iyileştirmek ve bir adım ileriye taşımak ile ilgili fikir üretebilme” potansiyelinizi ortaya çıkarmak ile mümkündür. Hali hazırda yapılan günlük işler işin sonucuna katkı sağlamak anlamına gelmemektedir.

Tahsilat Uzmanları; İlk 6 ay telefonda tahsilat süreçlerinde aktif görev alır. 6 ay sonunda 3 aylık dönemlerdeki değerlendirmelere alınarak başarılı olması halinde Tahsilat Koçu olmaya hak kazanır. İki 3 aylık dönem üst üste Tahsilat Koçluğu yapan kişiler; bünyemizde Grup Sorumlusu ve/veya Kıdemli Tahsilat Uzmanı pozisyonlarında oluşan ihtiyaçlarda öncelikli değerlendirilir. En az 1 yıl Plato’da çalışan kişi performansı ile orantılı kariyer yolunda ilerler. Tahsilat Uzmanının başarısını artırmak için sürekli ara eğitimler ve geri bildirimlerle desteklenir. Kariyer yolu içerisinde kişisel gelişimine katkı sağlayacak ek eğitimler de verilir. 

Plato’da Tahsilat Uzmanı pozisyonunda göreve başlayan kişi; Tahsilat Koçu, Kıdemli Tahsilat Uzmanı, Grup Sorumlusu, Takım Lideri, Destek Koçu ve Supervisor şeklinde kariyer planında ilerleme imkanına sahip olur.
Her ay Tahsilat – Eğitim – Kalite ve İK açısından değerlendirmeler yapılmakta olup, ortalamanın üzerinde çalışanlara bir üst pozisyona geçiş yolu açılır. 
• Kalite Feedback Ortalamanın altında olmama
• Quiz/Sınav Ortalamalarının altında olmama
• IK Uyarı Sürecinde uyarı almama
• Kıdemli Tahsilat Uzmanı olmak için ek olarak min. 3 ay Takım Koçluğu yapmış olma
• Grup Sorumlusu olmak için ek olarak min. 6 ay TK’lık yapmış olma
• TL ve Destek Koçu olmak için min. 6 ay GS’lik yapmış olma 
• Süpervisor olmak için min. 2 sene TL’lik yapmış olma; temel prensiplerimizdir. 

Plato’da Tahsilat Uzmanı Olmak
• Kurumsal çerçevede faaliyet gösteren şirketimiz; prim, maaş ve diğer ödemeleri zamanında gerçekleşir.
• Plato’da Tahsilat Uzmanı performansına göre primlendirilir ve primlendirme tarafında bir kısıtlama olmadığından performansı arttıkça primi tutarı artar.
• Tahsilat elde etme oranımız rakiplerimizin oranlarından %30 daha fazladır.
• Destek ekiplerimizin sağladığı datalar ile tahsilat uzmanlarına extra işlerle uğraşmadan tahsilata odaklı çalışma şekli sağlanır.
• Adaletli performans sistemi ile eşit değerlendirmeler gerçekleştirilir.
• Analiz ve segmente edilmiş datalar sağlanarak tahsilat başarısı arttırılır.
• Tüm ekipler sürekli eğitimlerle desteklenerek tahsilat süreçlerine katkıda bulunulur.
• Sistem ve süreçlerimiz; yönetim değil, borçlu ve tahsilat uzmanı bakış açısı ile dizayn edilir.

Eğitim - Koçluk

Plato'da İnsan Kaynakları'nın başlıca görevi 'Çalışanına Dokunabilmektir'. Rutinde ya da ihtiyaç dahilinde ilerletilen tüm süreçler çalışanın Plato'da daha mutlu ve verimli olması üzerinedir. Çalışandan en fazla performans ve sürekli yenilik bekleyen bir şirket olarak bunu sunmak da görevlerimizden biridir. 

Eğitim;
• Eğitimin amacı çalışanlarımızın; 

– Görevlerini daha etkin bir şekilde yapabilmelerine imkan tanımak, – Mesleki yetkinlik, bilgi ve becerilerini arttırmak ve geliştirmek, – Bu bilgi ve becerileri davranışa dönüştürerek, işletmeye artı değer katmasını sağlamaktır. 

Eğitim Departmanımız, tüm çalışanların kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla, kariyer planlarına uygun eğitim programları düzenler. Eğitim programları, çalışanların görevlerini yaparken karşılaştıkları sorunları en aza indirgemeyi, mesleki bilgi ve becerilerini arttırmak ve yetkinlikler konusunda gelişimlerini sağlamayı hedefler. 

Ayrıca, operasyonel ihtiyaçlara uygun sistem, ürün, servis, ekran vb. konularda teknik eğitimler ve kurumsal müşteriden gelen talepler doğrultusunda anlık eğitimler de verilmektedir. 

• Pozisyon ve ihtiyaç analizlerine göre şirket dışında sistemsel ve kişisel eğitimler de gerçekleştirilir. • İleri Office, Y Kuşağı Eğitimi, Koçluk Eğitimi, Kişisel Gelişim Eğitimleri, Liderlik Eğitimleri bunlardan sadece birkaçıdır. 

Koçluk;
Şirketimiz bünyesindeki Psikoloğumuz bütün çalışanların performansları ve ihtiyaçları dahilinde kendileriyle birebir görüşür. Her çalışanla özel olarak 3 ayda bir gerçekleşen, çalışanın beklentileri, ihtiyaçları, yeri geldiğinde özel sorunlarının konuşulduğu bu görüşmelerin amacı, çalışanları daha iyi tanımak, kiyişe, karaktere özel olanaklar yaratabilmek, sorunların insanları etkilemeden ya da büyümeden çözüme kavuşturmaktır. Belirlenen kriterler doğrultusunda çalışanlar değerlendirilir ve gelişim yolları çizilir. 'Ortaklık' anlayışımızdaki 'Çalışana Birebir Dokunma' prensibi burada da geçerlidir.

Staj İmkanları

Eğitimin hayatını sürdürürken Plato’nun sunduğu staj olanaklarından faydalanabilir, profesyonel iş hayatına ilk adımı atarak önce Plato’yu ve yapılan işi deneyimleme fırsatını yakalayabilir, eğitim hayatından sonra işini garantileyebilirsin. Staj imkanları sunulan çalışanlarımız ne diyor?

Ezgi Detay

Avukatlıkta ve iş hayatındaki ilk deneyimimi Plato’da yaşadım. Eğitim ve oryantasyon sürecinden sonra YTA ekibinde avukat olarak çalışmaya başladım. Çalışma hayatına yeni başlamış bir avukat olarak Plato’da çalışmaktan son derece memnunum. Çünkü;
-Çalışma ortamı ve iş arkadaşlarımla anlaşabiliyorum.
-Yöneticilerimle rahatlıkla ve açık bir şekilde iletişim kurabiliyorum.
-Kurumsal bir yapının içinde olmanın sağladığı avantajlardan faydalanabilmekteyim.
-Çeşitli organizasyonlarla çalışanlar motive edilmektedir.
Halen TYA takımında avukat pozisyonunda çalışmaktayım ve çalışmaktan mutluyum. Siz de bu Plato ailesinin bir üyesi olup bu tecrübeleri yaşamak isterseniz, sizi de aramızda görmekten mutluluk duyarız…
Daha iyi ve güzel işlere hep birlikte imza atmak dileğiyle …

Benay Detay

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi 4. sınıf öğrencisiyim. İleride gerçekten ne yapmak istediğime karar verebilmek için mezun olmadan önce iş hayatının bizzat içinde bulunmayı çok istiyordum ki Plato Finans gibi bir şirkette İnsan Kaynakları departmanında uzun dönem stajyer olma imk  anı buldum.
Beklentilerim bulunduğum bölüm de şirket yapılanmasını gözlemlemek, şirket içi iletişim ve kurumsallık ile ilgili fikir sahibi olabilmekle sınırlıydı. Ancak beklediğimden çok daha fazlasını tecrübe etme imkânım oldu. İnsan Kaynakları departmanının tüm işleyişini gözlemleyerek ve bazılarının da içinde görev alarak,  çok güzel bir çalışma ortamında samimi bir ekiple staj yapma şansı buldum.
Herkesin işine özen göstererek çalıştığını, yaptığı işe bir şeyler kattığını ve takım olmayı bireyselliğin önüne koyduklarını gözlemledim. Beklediğimden çok daha sıcak,  iletişimi kuvvetli bir ortam ile karşılaştım. Her konuda çekinmeden yardım isteyebileceğim rahat bir çalışma ortamı sundular.
Bana sundukları bu güzel imkandan dolayı Plato Finans ailesine Teşekkür Ederim..

Çağrı Merkezinde Kariyer

Çağrı Merkezi'nde kariyer fırsatını yakalayabilir, başvuru yaparak, ilgili aşamalardan geçtikten sonra meslek sahibi olabilir, hatta ileride Çağrı Merkezi'nde kariyer planlaması çerçevesinde değerlendirilebilir, edinmiş olduğunuz bilgi ve birikimi, Yönetici Yetiştirme Programına dahil olarak kariyerinize ve Plato'ya artı değer katabilirsiniz.  Kariyer fırsatını yakalamış çalışanlarımız ne diyor?

Gizem Detay

4.5 senelik bir kurumdan yeni ayrıldığım, kariyerimle ilgili belirsizliklerin devam ettiği bir dönemdeydim. Bu dönemde tanıştım yeni ailemle. 25/12/2012 tarihinde yepyeni bir kuruma, yepyeni yüzlere merhaba dedim.

Birçok soru işareti ile geldiğim bu yerde ne yapacaktım? Bir önceki dönemdeki sorunları mı yaşayacaktım yoksa yeni başlangıçlar mı bekliyordu burada beni? Farklı bir kültür, farklı bir yerdeydim. Ancak çok geçmeden kafamdaki soruların kaygısı silinmeye başladı. Tüm bu süreç nasıl olur derken artık bende bu büyük ailenin ferdi olmuştum. Başarılı, kaliteli ve kurumsallaşma yolunda hızla ilerleyen bir yerdeydim. Başarılı olacağıma inancım sonsuzdu. Bu inancımı yöneticilerim ve insan kaynakları departmanı da destekledi. Açılan kariyer süreçlerinde değerlendirilmek istedim. Adaletli ve etik süreçlerle yapılan değerlendirmeler sonucunda artık kariyerimdeki değişimin ilk adımı attım ve Tahsilat Uzmanı olarak başladığım kariyer yoluma Eğitim Uzman Yardımcısı olarak bambaşka bir basamakta devam ediyorum. Birilerinin sizin için, daha iyi noktalarda olabilmeniz için planlar yapması ve bunu sizinle paylaşması inanılmaz bir güven duygusudur. Ben bunu burada başladığım ilk günden beri hissediyorum ve yaşıyorum.

Başarı inancım ilk günden katlanarak devam ediyor. Siz istiyorsunuz ve bunu yapabilmeniz için herkes en üst noktadan en alta kadar sizinle beraber tüm süreçlerde yanınızda oluyor. Ben bu ailenin üyesi olmaktan oldukça mutlu ve gururluyum. Plato Finans ailesine kattıkları ve katacağı her şey için teşekkür ediyorum.

Eğitim Uzman Yardımcısı
Gizem Hacer KURU

Melike Detay

Plato; Her gün yeni bir şeyler öğrenerek kendinizi geliştirme fırsatı bulabileceğiniz, kariyer hedeflerinize ulaşmanıza olanak sağlayan ve çalışanlarını her konuda destekleyen bir şirket.
Eğitimler ile kendinizi geliştirebildiğiniz, yöneticilerinize rahatça ulaşabildiğiniz ve güzel arkadaşlıklar kurabildiğiniz bir ortamda, yaptığınız her işin önemsenmesi ve takdir edilmesi sizi başarıya götürüyor.
Ben 2011 yılında tahsilat uzmanı olarak katıldığım Plato ailesindeki görevime şu anda grup sorumlusu olarak devam ediyorum. Çalışmaktan oldukça keyif aldığım bu büyük aile içerisinde yer almaktan çok mutluyum. “

Erdinç Detay

Plato Finansal ailesine 2010 yılında Tahsilât Uzmanı olarak katıldım... Daha önce çalışmış olduğum ve edindiğim iş tecrübelerinden faydalanarak genç yaşta girdiğim bu aileye güzel şeyler katıp kariyer fırsatlarından yararlanmak istiyordum.. Esas konu ne yapacağıma, ne istediğime karar verip beni nelerin beklediğini düşünmek olmuştu..
Ve verdiğim kararların arkasında durarak 2012 Haziran ayından itibaren çeşitli farklı görevlerde bulunarak şu anda Plato ailesinde Takım Liderliği görevini yürütmekteyim. Tahsilât Odaklı çalışan şirketimizde birçok ekipte, birçok çalışanla görev yaparak çeşitli deneyimler elde ederek bu görevime devam etmekteyim. Hedefim şirketimize daha fazla katkıda bulunmak ve kariyer fırsatlarından yararlanmak..

Deneyimli Yönetici Kadromuz

Deneyimli yöneticilerimiz ile işin sonuçlarına katkı sağlayacak projelerin içerisinde yer alabilir, onların deneyimlerinden, bilgi ve birimkimlerinden faydalanarak, Plato'da yapılan işi tanıma fırsatını ve kendinizi geliştirme imkanını yakalayabilirsiniz. Yöneticilerimiz sizler için ne diyor?

Hilal Detay

2007 Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Plato Finansal Danışmanlık AŞ’de çalışmadan önce İstanbul’un önde gelen Hukuk Bürolarında Avukat ve Yönetici Avukat pozisyonlarında görev aldım. 2011 yılının başından itibaren Plato Finansal Danışmanlık AŞ’de İcra Takip ve Kontrol Ekiplerinin Yönetici Avukatı olarak çalışmaktayım. Bu süre içerisinde birçok ekipte ve birçok projede yer aldım. Halen aynı pozisyonda görev yapmaktayım.
Projeler Bana Ne kazandırdı? Konu Tahsili gecikmiş alacakların tahsili olduğundan; tahsilât için bir çok proje planlamamız gerekmektedir. Bu projelerde farklı meslek gruplarından çalışanlarla takım çalışmaları yapma fırsatım oldu. Bundan önce hep hukuk ve hukukçularla çalıştığımdan çoğu konuda tekrarlanan iş hayatımdan çıkıp, her gün yeni şeyler öğrendiğim ve öğrenmeye devam ettiğim bir yerdeyim. Farklı meslek gruplarıyla çalışmak hem bakış açımı, hem de muhakememi geliştirdi. Projelerde tıkandığımız günlerde durup üzülsek de bitirdiğimizde de eğlenerek kutlamalar yaptık… Tahsilat nasıl çalışana keyifli oluyor?
Ay sonları özeldir. Şirkette her iki kattan sürekli zil / çan sesleri gelir. Ne mi oldu?? Büyük tahsilât geldi demektir… Her çalışan önündeki tahtalarına, her ekip kendi tahtasına tahsilâtlarını yazar. Yöneticiler her saat başı tahsilâtları toplar ve heyecana katılır. Kazanınca ne mi olur? Şirket kazanır, böylece çalışan da kazanır… Farklı ekiplerde çalışmak?
Birçok farklı iş yapan ekibin yöneticisi olunca ne mi oluyor? Farklı yerlerde, farklı kültürlerde doğmuş, büyümüş, farklı eğitimler almış kişileri tanıma ve iletişim kurma imkânınız oluyor. Bundan önce sadece avukat ordularının arasında yer aldıktan sonra, dışarı da neler olur, neler konuşuluru görme fırsatını yakalamak iyi bir kazanç oluyor. Cuma günleri Nasıl Geçer?
Haftanın hem en yoğun hem de son günü… Nasıl keyifli geçer diyorsanız? Biz kot pantolonlarımızı giyip, evcil hayvanlarımızı ile işe geldiğimizden bugünler hep daha keyifli olur. Sitemizi ziyaret eden siz okurlara; Üç yılı aşkın süredir çalıştığım kurumu, burada nasıl çalışırı küçük ve kişisel örneklerle tanıtmak İstedim.
Saygılarımla,

Burçin Detay

Kesinlikle inandığım bir şey var ki, eğer yeni şeyler öğrenmiyorsanız, harika şeyler de üretemezsiniz. Hepimiz elimizden gelen işin en iyisini yaparak, kültürel değişime liderlik etmek zorundayız. Gerçekten inandığım bir şey de şudur; Bizler işimize anlam katabilmeliyiz. En iyi işler sadece “iş” olarak yapıldıklarında değil, insanların hayatına dokunarak ilerletildiğinde gerçekleşir. Bu şirkette bunu yapabiliyor olmak her birimiz için bir fırsattır.
Plato Finansal Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.'de çalışmaya başladım çünkü hukuk bürolarında avukat olarak başladığım 12 yıllık kariyerimi kurumsal bir şirkette devam ettirmek istedim. Bir şirketin kuruluş aşamasından büyümesini yakından izlemek hatta bu büyüme aşamasında değişik görevlerde, projelerde yer almak ve bunların bir parçası olmaktı istediğim. Farklı bakış açıları kazanarak kariyerimi farklı bir noktaya taşımak gerçekten olağanüstü bir deneyim oldu benim için... En önemli olan ise ;
- İnovasyonun,
- Çalışanlarla birlikte harekete edebilen ortak hedef, vizyon ve misyonun,
- İş değerleme, iş gerekleri, iş analizini etkili bir şekilde kullanmanın,
- Çalışan uyumunun,
- Çalışanı önemseme, kişi ihtiyacına yönelik eğitimlerin belirlenme ve verilmesinin,
- Kariyer yönetiminin,
- Açık ve şeffaf enformasyon, yönetici ve çalışanlar arasında açık kapı ve bilgi akışının olduğu bir şirkette bu deneyimi yaşamak...
Ve görüyorum ki, insanların hayatında ve kendi hayatınızda bir farklılık yaratmak istiyorsanız bunun için buradan daha iyi yer yok.

Ezgi Detay

Plato Finansal  Danışmanlık şirketi Hukuk Bölümü’nde  2010 mayıs ayından bu yana yönetici olarak görev yapmaktayım.
Hukuk bölümünde yola 2  avukat olarak çıktık ama şimdi 18  avukat ve 35 takip memuru ile ilerliyoruz.
Ayrıca Türkiye genelinde 120 ‘ye yakın sözleşmeli Hukuk bürosundan oluşan büyük bir avukat ağı kurduk ve iş ortaklarımızla başarıyla ilerliyoruz.
Plato’da eğitime ve gelişime önem vermekteyiz, eğitimlerde başarılı olan personeli öncelikle ayrıştırarak doğru yönlendirmek temel amacımız.<br>
Eğitimden sonrada desteğimiz devam ediyor, aramıza yeni katılanlara işi detaylarını  öğretmesi  ve  öğrenene kadar destek olması için takımından birini görevlendiriyoruz.
Çabuk adaptasyon, hem takıma yeni katılan personel için,  hem de takımdaki diğer  çalışanlar için,  işin paylaşılması açışından oldukça kritik. Bu sebeple, yeni başlayan personellerimiz hiçbir zaman yalnız, desteksiz kalmıyor.  Çalışanlara net  ve ulaşılması  zor olmayan hedefler veriyoruz ve hedeflerine ulaşmaları için her türlü desteği veriyoruz.
Hayallerimizi gerçekleştirmek için gerektiğinde tüm ekipler birlikte ilerliyoruz, bu da bizim birbirimize ve işimize  bağlılığımızı artmasını sağlıyor ve çalışmayı daha keyifli hale getiriyor.

Şirketimizde iş imkanları için, özgeçmişinizi insankaynaklari@platofinans.com adresine yollayabilir, kariyer fırsatlarından faydalanabilirsiniz.

Açık pozisyonlarımızdaki güncel ilanlarımız